Wycena marki w oparciu o preferencje konsumenta

W pracy podjęty zostaje problem wyceny marki (znaku handlowego) przez pryzmat preferencji konsumenta. Wartość marki zostaje zdefiniowana, jako "dobry" odbiór wśród potencjalnych konsumentów, znajdujący odzwierciedlenie w ich preferencjach zakupowych. W artykule zaproponowana zostaje autorska propozycja estymacji wartości marki. U jej podstaw znajduje się metodyka wyceny znaków handlowych w oparciu o metody dochodowe oraz mnożnikowe połączona z oczekiwaniami klientów wobec produktów markowych. Niniejszy artykuł stanowi inicjatywę do nawiązania dyskusji na temat wyceny marki w oparciu o jej odbiór wśród konsumentów. Stanowi także podstawę do przeprowadzenia szerszych badań, nad wyceną marki poprzez pryzmat preferencji obejmujący także odbiorców o osobowości prawnej.

Wybrane aspekty współczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego