Studium przypadków wycen przedsiębiorstw metodą skorygowanych aktywów netto, Zarządzanie przedsiębiorstwem część II

Celem niniejszego artykułu jest uzupełnienie przestrzeni między teoretycznym a praktycznym podejściem do wyceny przedsiębiorstw metodą skorygowanych aktywów netto. Połączenie zasad prawnych oraz zaleceń teoretycznych jak ustalać korekty poszczególnych pozycji bilansowych wycenianej spółki poparte przykładami z polskiego rynku kapitałowego pozwala czytelnikowi znającemu zasady rachunkowości dokonać samodzielnie wyceny spółki prezentowaną metodą. Proponowane przez autora sposoby określania korekt szczególnie dla innych środków pieniężnych, nienotowanych spółek akcyjnych i obligacji ze względu na akceptację niezależnego biegłego rewidenta  i Komisję Nadzoru Finansowego dają z kolei pewność ze przygotowana w ten sposób wycena jest prawidłowa.