The Impact of Changes of Capital Cost in Enterprise Valuation

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie narzędzi analitycznych pozwalających na wstępną identyfikację wrażliwych elementów w modelach wyceny metodą dochodową na zmianę wartości czynników dyskontujących. Wyznaczone zostają warunki brzegowe, które umożliwiają wpływanie na poziom wyceny poprzez zmianę stóp dyskontowych. W pracy wyprowadzono również wzory na wyznaczenie zmiany wartości przedsiębiorstwa w zależności od przyjętego poziomu średnioważonego kosztu kapitału oraz stopy wzrostu po okresie prognozy. Otrzymane wyniki mają szczególnie znaczenie dla praktyków działalności gospodarczej, umożliwiając im częściowe minimalizowanie ryzyka podejmowania decyzji biznesowych na podstawie nieprawidłowych wycen. Pozwalają również zdecydowanie przyśpieszyć przeprowadzanie analizy wrażliwości wyceny przedsiębiorstwa w zakresie założeń dotyczących czynników dyskontujących oraz stopy wzrostu po okresie prognozy.