• wycena
  • wycena

Wycena

Wycena to ciąg działań (proces), w wyniku którego przy zastosowaniu modeli matematycznych dokonuje się oszacowania wartości interesującego nas aktywa. Przedmiot wyceny mogą stanowić zarówno poszczególne aktywa przedsiębiorstwa, w tym znaki handlowe oraz marka, jak i jego zorganizowana część, a także cała firma. Najważniejszym przy dokonywaniu wyceny jest prawidłowy dobór metody i ustalenie parametrów wyceny dostosowanych do przedmiotu oraz celu wyceny. Umiejętność właściwego zbilansowania wymogów formalnych wyceny, oczekiwań organów kontrolnych oraz zadania wyceny Nasz Zespół nabył przeprowadzając setki oszacowań wartości: pakietów wierzytelności, złożonych instrumentów finansowych, przedsiębiorstw, ich zorganizowanych części oraz znaków handlowych. Nasza oferta w obszarze wycen obejmuje:

  • wycenę przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części, w tym pod zabezpieczenie emisji obligacji (zaciągnięcia kredytu),
  • wycenę aportu,
  • wycenę marki i znaku towarowego,
  • określenie wartości certyfikatów funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
  • wycenę opcji menadżerskich,
  • wycenę wierzytelności,
  • wycenę instrumentów pochodnych i innych złożonych instrumentów finansowych,
  • przeprowadzenie testu na utratę wartości,
  • okresową wycenę sporządzaną na potrzeby zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

powrót