• restrukturyzacja
  • restrukturyzacja

Restrukturyzacje

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa stanowi często jedyny sposób na uzdrowienie, a następnie dalszy rozwój podmiotu znajdującego się w trudnej sytuacji gospodarczej. Proces ten może dotyczyć jedynie obszaru finansowego, operacyjnego, prawnego, jak i ogółu działalności. Jest on zazwyczaj poprzedzony analizą due diligence. W jej wyniku zidentyfikowane zostają wszystkie ryzyka funkcjonowania firmy oraz są określone jej mocne strony i potencjalne szanse rozwoju. W oparciu o przeprowadzone w pierwszym etapie analizy i ocenę przedsiębiorstwa w kolejnym kroku przygotowywany jest plan optymalizacji jego działalności w strategicznych obszarach (produkcji, zatrudnienia, sprzedaży, finansach) w zależności od decyzji Klienta. Nas Zespół posiada duże doświadczenie i szeroką wiedzę w zakresie sporządzania kompleksowej analizy due diligence oraz planu restrukturyzacji wraz z projekcją finansową kosztów i oczekiwanych efektów ich wdrożenia.

powrót