• nadzór właścicielski
  • nadzór właścicielski

Nadzór właścicielski

Prawidłowo i rzetelnie przeprowadzana cykliczna kontrola działalności i zarządzania przedsiębiorstwem pozwala na szybsze zidentyfikowanie występujących przed nim szans rozwoju oraz opracowania strategii ich osiągnięcia. Przeprowadzanie określonych kontroli pozwala również na zminimalizowanie ryzyka występowania nieprawidłowości i ograniczonej efektywności w firmie. Wybór zewnętrznego podmiotu nadzorującego dla posiadanej firmy daje pewność obiektywizmu przy wyciąganiu wniosków oraz inną perspektywę spojrzenia na własne przedsiębiorstwo. W ramach nadzoru właścicielskiego ValMax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oferuje swoim Klientom usługi zarówno dotyczące kontroli działalności firmy, jak i zarządu obejmujące między innymi:

  • opracowywanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa,
  • analizę i weryfikację realizacji strategii przedsiębiorstwa,
  • wyznaczanie KPI (kluczowych zadań) dla zarządu oraz celów rozwojowych dla przedsiębiorstw,
  • monitorowanie efektywności działalności przedsiębiorstwa i zarządu.

powrót