• due diligence
  • due diligence

Due diligence

Due diligence, to wielopłaszczyznowa analiza przedsiębiorstwa pod względem jego kondycji handlowej, finansowej, prawnej, technologicznej i podatkowej. Ma na celu szczegółową ocenę aktualnej sytuacji firmy oraz określenie istniejącego i potencjalnego ryzyka związanego z planowaną transakcją kapitałową (przykładowo: fuzją, przejęciem, wydzieleniem lub sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa). Analiza due diligence może być również przeprowadzana w celu oceny pracy Kierownictwa i sytuacji przedsiębiorstwa dla Właścicieli Spółki. Powinna być także przygotowana na wstępnym etapie opracowywania strategii rozwoju oraz planu restrukturyzacji firmy. Zespół ValMax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością specjalizuje się w analizie due diligence obszarów:

  • finansowego,
  • handlowego,
  • operacyjnego,
  • podatkowego.

powrót