• doradztwo strategiczne
  • doradztwo strategiczne

Doradztwo strategiczne

Dążenie do maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa wymaga od jego władz oraz właścicieli podejmowania szeregu decyzji dotyczących wielu obszarów biznesowych i w konsekwencji posiadania różnych specjalistycznych kompetencji. Pewność efektywnego wykorzystania wszystkich szans rozwoju stojących przed firmą daje w związku z powyższym tylko korzystanie z usług wyspecjalizowanych pracowników lub podmiotów. Zewnętrzne spojrzenie na firmę i problemy Klientów przez podmioty doradcze daje dodatkowo inną, wcześniej nie uwzględnianą perspektywę oceny, a także alternatywne, często nowe rozwiązania. Szczególnie istotna współpraca z podmiotami posiadającymi wysokie umiejętności uzupełniające kompetencje Klientów występuje w obszarze doradztwa strategicznego. Zespół ValMax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za sprawą wieloletniego doświadczenia w zarządzaniu, nadzorze właścicielskim oraz doradztwie biznesowym oferuje dla swoich klientów:

  • wsparcie przy budowie i weryfikacja wdrożenia strategii rozwoju przedsiębiorstw,
  • analizy efektywności kosztowej działalności firmy, w tym w zakresie opracowania i wdrożenia systemu zarządzania i optymalizacji kosztów,
  • podział, przekształcenia i fuzje przedsiębiorstw,
  • wyszukiwanie i selekcja potencjalnych nabywców,
  • ocenę projektów inwestycyjnych,
  • sporządzenie biznesplanów oraz prognoz finansowych,
  • opracowywanie studium wykonalności.

powrót